0909 327 149

HDF Veneer

Hiển thị 1–12 trong 18 kết quả

 • Cửa gỗ HDF Veneer – 1A-Oak

  2,850,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900-2200.

  -Mẩu cửa: VN.1A.

  -Khung bao, khung xương và nẹp chỉ được làm bằng gỗ tự nhiên chống cong vênh, mối mọt.

  -Tấm ván Veneer vân gỗ nhập từ Malaysia, 3 bản lề inox.

 • Cửa gỗ HDF Veneer – 2A-Sapele

  2,850,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900 – 2200.

  -Mẩu cửa: VN.2A.

  -Khung bao, khung xương và nẹp chỉ được làm bằng gỗ tự nhiên chống cong vênh, mối mọt.

  -Tấm ván Veneer vân gỗ nhập từ Malaysia, 3 bản lề inox.

 • Cửa gỗ HDF Veneer – 3A-Walnut

  2,850,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900 – 2200.

  -Mẩu cửa: VN.3A.

  -Khung bao, khung xương và nẹp chỉ được làm bằng gỗ tự nhiên chống cong vênh, mối mọt.

  -Tấm ván Veneer vân gỗ nhập từ Malaysia, 3 bản lề inox.

 • Cửa gỗ HDF Veneer – 3A-Xoan đào

  2,850,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900 – 2200.

  -Mẩu cửa: VN.3A.

  -Khung bao, khung xương và nẹp chỉ được làm bằng gỗ tự nhiên chống cong vênh, mối mọt.

  -Tấm ván Veneer vân gỗ nhập từ Malaysia, 3 bản lề inox.

 • Cửa gỗ HDF Veneer – 3A0-Xoan đào

  2,850,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900 – 2200.

  -Mẩu cửa: VN.3A.

  -Khung bao, khung xương và nẹp chỉ được làm bằng gỗ tự nhiên chống cong vênh, mối mọt.

  -Tấm ván Veneer vân gỗ nhập từ Malaysia, 3 bản lề inox.

 • Cửa gỗ HDF Veneer – 3A1-Xoan đào

  2,850,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900 – 2200.

  -Mẩu cửa: VN.3A.

  -Khung bao, khung xương và nẹp chỉ được làm bằng gỗ tự nhiên chống cong vênh, mối mọt.

  -Tấm ván Veneer vân gỗ nhập từ Malaysia, 3 bản lề inox.

 • Cửa gỗ HDF Veneer – 4A-Ash

  2,850,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900 – 2200.

  -Mẩu cửa: VN.4A.

  -Khung bao, khung xương và nẹp chỉ được làm bằng gỗ tự nhiên chống cong vênh, mối mọt.

  -Tấm ván Veneer vân gỗ nhập từ Malaysia, 3 bản lề inox.

 • Cửa gỗ HDF Veneer – 4A-Căm xe

  2,850,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900 – 2200.

  -Mẩu cửa: VN.4A.

  -Khung bao, khung xương và nẹp chỉ được làm bằng gỗ tự nhiên chống cong vênh, mối mọt.

  -Tấm ván Veneer vân gỗ nhập từ Malaysia, 3 bản lề inox.

 • Cửa gỗ HDF Veneer – 4A2-Căm xe

  2,850,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900 – 2200.

  -Mẩu cửa: VN.4A.

  -Khung bao, khung xương và nẹp chỉ được làm bằng gỗ tự nhiên chống cong vênh, mối mọt.

  -Tấm ván Veneer vân gỗ nhập từ Malaysia, 3 bản lề inox.

 • Cửa gỗ HDF Veneer – 5A-Ash

  2,850,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900 – 2200.

  -Mẩu cửa: VN.5A.

  -Khung bao, khung xương và nẹp chỉ được làm bằng gỗ tự nhiên chống cong vênh, mối mọt.

  -Tấm ván Veneer vân gỗ nhập từ Malaysia, 3 bản lề inox.

 • Cửa gỗ HDF Veneer – 6A-Ash

  2,850,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900 – 2200.

  -Mẩu cửa: VN.6A

  -Khung bao, khung xương và nẹp chỉ được làm bằng gỗ tự nhiên chống cong vênh, mối mọt.

  -Tấm ván Veneer vân gỗ nhập từ Malaysia, 3 bản lề inox.

 • Cửa gỗ HDF Veneer – 6A-Căm xe

  2,850,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900 – 2200.

  -Mẩu cửa: VN.6A

  -Khung bao, khung xương và nẹp chỉ được làm bằng gỗ tự nhiên chống cong vênh, mối mọt.

  -Tấm ván Veneer vân gỗ nhập từ Malaysia, 3 bản lề inox.

1 2
Buy now