0909 327 149

Cửa gỗ

Hiển thị 1–12 trong 70 kết quả

 • Cửa gỗ HDF – 1A-C12

  2,450,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900-2200.

  -Mẫu cửa HD.1A.

  -Khung bao, nẹp chỉ làm bằng gỗ tự nhiên.

  -3 bản lề inox

  -Mặt ván nhập từ Malaysia

 • Cửa gỗ HDF – 1A-C11

  2,450,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900-2200.

  -Mẫu cửa: HD.1A.

  -Khung bao, nẹp chỉ làm bằng gỗ tự nhiên.

  -3 bản lề inox,

  -Mặt ván nhập từ Malaysia.

 • Cửa gỗ HDF – 1A-C13

  2,450,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900-2200.

  -Mẫu cửa: HD.1A.

  -Khung bao, nẹp chỉ làm bằng gỗ tự nhiên.

  -3 bản lề inox,

  -Mặt ván nhập từ Malaysia.

 • Cửa gỗ HDF – 2A-C1

  2,450,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900-2200.

  -Mẫu cửa: HD.2A.

  -Khung bao, nẹp chỉ làm bằng gỗ tự nhiên.

  -3 bản lề inox,

  -Mặt ván nhập từ Malaysia.

 • Cửa gỗ HDF – 2A-C10

  2,450,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900-2200.

  -Mẫu cửa: HD.2A.

  -Khung bao, nẹp chỉ làm bằng gỗ tự nhiên.

  -3 bản lề inox,

  -Mặt ván nhập từ Malaysia.

 • Cửa gỗ HDF – 2A-C12

  2,450,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900-2200.

  -Mẫu cửa: HD.2A.

  -Khung bao, nẹp chỉ làm bằng gỗ tự nhiên.

  -3 bản lề inox,

  -Mặt ván nhập từ Malaysia.

 • Cửa gỗ HDF – 2A-C2

  2,450,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900-2200.

  -Mẫu cửa: HD.2A.

  -Khung bao, nẹp chỉ làm bằng gỗ tự nhiên.

  -3 bản lề inox,

  -Mặt ván nhập từ Malaysia.

 • Cửa gỗ HDF – 2A-C4

  2,450,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900-2200.

  -Mẫu cửa: HD.2A.

  -Khung bao, nẹp chỉ làm bằng gỗ tự nhiên.

  -3 bản lề inox,

  -Mặt ván nhập từ Malaysia.

 • Cửa gỗ HDF – 2A-C7

  2,450,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900-2200.

  -Mẫu cửa: HD.2A.

  -Khung bao, nẹp chỉ làm bằng gỗ tự nhiên.

  -3 bản lề inox,

  -Mặt ván nhập từ Malaysia.

 • Cửa gỗ HDF – 2A-C9

  2,450,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900-2200.

  -Mẫu cửa: HD.2A.

  -Khung bao, nẹp chỉ làm bằng gỗ tự nhiên.

  -3 bản lề inox,

  -Mặt ván nhập từ Malaysia.

 • Cửa gỗ HDF – 3A-C1

  2,450,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900-2200.

  -Mẫu cửa: HD.3A.

  -Khung bao, nẹp chỉ làm bằng gỗ tự nhiên.

  -3 bản lề inox,

  -Mặt ván nhập từ Malaysia.

 • Cửa gỗ HDF – 3A-C4

  2,450,000

  -Kích thước: 700-910 x 1900-2200.

  -Mẫu cửa: HD.3A.

  -Khung bao, nẹp chỉ làm bằng gỗ tự nhiên.

  -3 bản lề inox,

  -Mặt ván nhập từ Malaysia.

1 2 3 4 5 6
Buy now