0909 327 149

Gỗ tự nhiên

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Cửa Gỗ Tự Nhiên 04A

  4,000,000

  -Độ ẩm tiêu chuẩn 8-13%

  – Đảm bảo chất lượng an toàn về môi trường

  – Sơn UV 6 lớp công nghệ Đức.

  – Độ đồng màu đạt 70%- 80%

  – Cửa gỗ sồi là sồi Mỹ

 • Cửa Gỗ Tự Nhiên 06A

  4,600,000

  -Độ ẩm tiêu chuẩn 8-13%

  – Đảm bảo chất lượng an toàn về môi trường

  – Sơn UV 6 lớp công nghệ Đức.

  – Độ đồng màu đạt 70%- 80%

  – Cửa gỗ là gỗ căm xe

 • Cửa Gỗ Tự Nhiên 07A

  5,800,000

  -Độ ẩm tiêu chuẩn 8-13%

  – Đảm bảo chất lượng an toàn về môi trường

  – Sơn UV 6 lớp công nghệ Đức.

  – Độ đồng màu đạt 70%- 80%

  – Cửa gỗ là gỗ đỏ

 • Cửa Gỗ Tự Nhiên 08A

  4,600,000

  -Độ ẩm tiêu chuẩn 8-13%

  – Đảm bảo chất lượng an toàn về môi trường

  – Sơn UV 6 lớp công nghệ Đức.

  – Độ đồng màu đạt 70%- 80%

  – Cửa gỗ căm xe

 • Cửa Gỗ Tự Nhiên 09A

  5,800,000

  -Độ ẩm tiêu chuẩn 8-13%

  – Đảm bảo chất lượng an toàn về môi trường

  – Sơn UV 6 lớp công nghệ Đức.

  – Độ đồng màu đạt 70%- 80%

  – Cửa gỗ là gỗ đỏ

 • Cửa Gỗ Tự Nhiên 10A

  5,800,000

  -Độ ẩm tiêu chuẩn 8-13%

  – Đảm bảo chất lượng an toàn về môi trường

  – Sơn UV 6 lớp công nghệ Đức.

  – Độ đồng màu đạt 70%- 80%

  – Cửa gỗ sồi là sồi Mỹ

 • Cửa Gỗ Tự Nhiên 11A

  4,000,000

  -Độ ẩm tiêu chuẩn 8-13%

  – Đảm bảo chất lượng an toàn về môi trường

  – Sơn UV 6 lớp công nghệ Đức.

  – Độ đồng màu đạt 70%- 80%

  – Cửa gỗ sồi là sồi Mỹ

Buy now