0909 327 149

Sàn gỗ Châu Âu Korno Original 12mm – FV8630
26 April, 2019
Sàn gỗ Châu Âu Korno Original 12mm – FV8634
26 April, 2019

Sàn gỗ Châu Âu Korno Original 12mm – FV8633

603,000

-Tiêu chuẩn: AC4

– Kích thước tấm: 1285x192x12

– Quy cách đóng hộp: 6 tấm/hộp = 1.4m2

Buy now